Quiz By Me

Quiz By Me

"Quiz By Me, A Quiz I Made."

Bạn chỉ đã thử giải quyết các câu đố được tạo sẵn?Bạn chưa bao giờ muốn làm của riêng bạn?Trên trang web của tôi, bạn có thể tạo và giải quyết mọi bài kiểm tra bạn muốn, và sau đó chia sẻ nó với bạn bè của bạn!

Chỉ cần tạo câu hỏi của bạn trên trang web của tôi và chúng sẽ tự động định dạng thành một bài kiểm tra.Các lớp kết quả cũng có thể nhận được kết quả được phân phối đều theo phân phối bình thường.Đó là một trình tạo bài kiểm tra sẽ cung cấp điểm cho bạn.Ngoài ra, bất cứ ai cũng có thể tạo một bài kiểm tra ngay lập tức mà không cần đăng ký.

Làm cho bài kiểm tra bạn muốn với một thiết kế dễ theo dõi.